Termeni si conditii

Despre drepturi de utilizare si copyright

Reproducerea materialelor de pe site este autorizata, cu mentionarea sursei si in limitele prevazute de legislatia drepturilor de autor si a drepturilor conexe in vigoare. In cazul in care este nevoie de obtinerea unui acord prealabil in vederea reproducerii materialelor de pe site, obligatia de a obtine acest acord anuleaza autorizatia mai sus mentionata. Restrictia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicata acolo unde este cazul.

Este interzisa utilizarea informatiilor si a materialelor de pe site in scopuri ilegale.

Este interzisa tentativa de a obtine acces neautorizat la site, la sistemele sau retelele care se afla in conexiune cu site-ul prin utilizarea oricaror mijloace care contravin regulilor de securitate informatica.

Este interzisa utilizarea site-ului intr-o maniera care ar putea aduce prejudicii sau ar avea efecte negative asupra acestuia sau asupra furnizarii oricaror servicii prin intermediul acestuia.